دپارتمان آب و فاضلاب

  • ايجاد و استقرار مدل‌هاي هيدروليکي آب و فاضلاب (شوک‌پذيري کمي و کيفي)
  • تله متري و تجهيزات اندازه‌گيري و ارسال خودکار داده در شبکه‌هاي آب و فاضلاب
  • طرح جامع تله GIS و بانک مکاني داده
  • طراحي خطوط انتقال و توزيع آب شهري و روستايي
  • طراحي شبکه فاضلاب
  • طراحي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب
  • طراحي آب شيرين‌کن و سيستم‌هاي تصفيه آب و فاضلاب
  • طراحي مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ
  • ساماندهي مشترکين خاص فاضلاب
  • مطالعات تامين آب پايدار شهرها و روستاها با رويکرد پدافند غيرعامل