تجارب وي‍ژه شرکت مهندسين مشاور هيدروتک توس

شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس با تكيه بر نخبگان و خبرگان علمي و اجرايي خود توانسته است سهم موثري در تهيه دستورالعمل‌ها و استانداردهاي اجرايي داشته باشد كه عمده‌ي اين اسناد در جدول ذيل ارائه شده است.

عنوان دستورالعمل / آيين‌نامه سازمان مربوطه سال
طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، دستورالعمل نهم، حفر 5200 حلقه چاه پيزومتري در دشت‌هاي كشور و تجهيز آنها وزارت نيرو 1394
طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، دستورالعمل دهم، تهيه بيلان و بانك اطلاعاتي 609 محدوده مطالعاتي به صورت بر خط (on line) وزارت نيرو 1394
طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني، دستورالعمل يازدهم، نصب 20900 مورد تجهيزات اندازه‌گيري بر روي منابع آب و پيزومترها و چاه‌هاي اكتشافي وزارت نيرو 1394
دستورالعمل پروژه بيلان توزيعي و ماهانه و تکميل بانک اطلاعاتي محدوده‌هاي مطالعاتي کشور با هدف استقرار سامانه پشتيباني تصميم منابع آب (DSS) وزارت نيرو 1394
روش شناسي واگذاري پروژه هاي آّب و فاضلاب در قالب طرح و ساخت با سرمايه گذاري خارجي (EPC-F) شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي 1390
راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي شركت مديريت منابع آب ايران،وزارت نيرو 1388
دستور‌العمل روش‌هاي محاسبه بيلان منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران،وزارت نيرو 1393
راهنماي تبخيرسنجي و روش‌هاي محاسباتي تبخير دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفاي وزارت نيرو 1391
دستور العمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1385
روش شناسي طرح مطالعه و ايجاد تشکل مرکزي آب بران آبهاي زيرزميني و تلفيقي 1386
روش شناسي طرح بهينه سازي شبکه اندازه گيري منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني و بهنگام سازي آمار منابع آبهاي زيرزميني و تکميل زيرساختهاي مطالعات پايه منابع آب 1387
روش‌ شناسي بازبيني طرح‌هاي آبياري تحت فشار جهاد کشاورزي خراسان رضوي 1393
روش شناسي نظارت بر احداث فضاي سبز شهري شهرداري مشهد 1392
روش شناسي نظارت بر احداث طرح هاي آبياري تحت فشار (با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه کشاورزي و تسهيلات بانکي کم بهره) جهاد کشاورزي خراسان شمالي 1391